Wybory do Młodzieżowej RM

27 października po raz trzeci odbyły się wybory przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miejskiej w szkolnych okręgach wyborczych. Kandydować i głosować mogli uczniowie od 10 roku życia, czyli klasy IV – VII.
Z naszej szkoły kandydowało 2 uczniów – Nyk Miłosz z klasy VII (radny I kadencji) i Gola Weronika z klasy V. Zwyciężyła Weronika, ale uznanie, gratulacje i podziękowania należą się obojgu kandydatom, bo nie ma zwycięzców bez szlachetnej konkurencji.
Głosowanie trwało 3 godziny, od 8:45 do 11:45 na sali zabytkowej. Uprawnionych do głosowania było 74 uczniów, frekwencja wyniosła 94%.
Wyborcom i Szkolnej Komisji Wyborczej w składzie:
Dominika Salwa – przewodnicząca
Paweł Sobaś – zastępca
Kinga Cieplińska – sekretarz
Jakub Kobus – członek
towarzyszyły dobre humory i poczucie odpowiedzialności. Byli zadowoleni, że mogą wypełniać powierzone zadania i przygotowywać się do ról w życiu dorosłym.
Za przygotowanie i przebieg wyborów odpowiedzialna była opiekunka Samorządu Uczniowskiego – p. Aleksandra Praśkiewicz.