Program „Shuttle Time”– popularyzacja badmintona w szkole

Rok szkolny 2019/2020 w Zespole Placówek Oświatowych w Piotrkowicach przyniósł wiele zmian w życiu społeczności szkolnej. Nowa siedziba to nowoczesna infrastruktura, bardzo dobrze wyposażone pracownie tematyczne oraz piękna sala gimnastyczna
z profesjonalną nawierzchnią sportową. Jednym z pierwszych sposobów na wykorzystanie możliwości nowoczesnej placówki było  poszerzenie oferty zajęć sportowych zachęcających uczniów do aktywności fizycznej nie tylko w trakcie zajęć ale także w ich czasie wolnym.
Od września bieżącego roku w szkole realizowany jest program „Shuttle Time”. Jest to programem Światowej Federacji Badmintona, przeznaczonym do rozpowszechnienia i nauki badmintona w szkołach. Głównymi celami programu są: upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, popularyzacja badmintona.
Nasza gmina podjęła współpracę z Fundacją Narodowy Badminton, koordynującą realizację programu „Shuttle Time” w Polsce. Gmina Chmielnik współfinansuje działania programu, które obejmują: szkolenia nauczycieli, zajęcia pozalekcyjne, turniej dla dzieci biorących udział w programie i zakupy niezbędnego sprzętu (rakiety, lotki, siatki, torby sportowe).
Zajęcia badmintona w Szkole Podstawowej w Piotrkowicach odbywają się raz w tygodniu (środa) po zajęciach lekcyjnych oraz raz w miesiącu prowadzony jest trening w soboty. Uczniowie podzieleni są na dwie grupy prowadzone przez dwóch nauczycieli – trenerów. Podsumowaniem udziału w programie będzie turniej rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych. Uczestnictwo w rozgrywkach badmintonowych przyniesie wiele korzyści takich jak czerpanie satysfakcji, rozwijanie sprawności fizycznej oraz możliwość współzawodnictwa,  która jest często motywacją do zaangażowania w sport.
Program „Shuttle Time” pozwoli na podniesienie jakości treningu, poprawę umiejętności technicznych i taktycznych jego uczestników, a przede wszystkim jeszcze bardziej spopularyzuje badminton wśród dzieci i młodzieży.