Nowe meble

 

 

W ramach realizacji projektu pn. „Wspieramy rozwój najmłodszych poprzez stworzenie nowego oddziału przedszkolnego w ZPO w Piotrkowicach oraz realizację zajęć dodatkowych” do przedszkola zostały zakupione nowe meble. Będą one stanowić wyposażenie sal, w których odbywają się zajęcia oraz szatni.