O nas

W skład Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
  • Samorządowe Przedszkole w Piotrkowicach

W szkole podstawowej uczy się 139 uczniów w 10 oddziałach klasowych (0-8).

Szkoła pracuje w godz. 7:00-15:00. Opieka sprawowana jest od 7:15-14:30.


Do przedszkola uczęszcza  49 dzieci w trzech grupach: Krasnoludki, Muchomorki i Smerfy.

Przedszkole pracuje w godz. 7:00-16:00.


Celem szkoły jest:

1) kształcenie i wychowanie dzieci oraz ich przygotowanie do dalszej nauki w szkole średniej i życia we współczesnym świecie;

2) zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego;

3) rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny, regionu oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego;

4) kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata o kulturze i środowisku naturalnym;

5) umożliwienie kształcenia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,

6) zapewnienie pełnego bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów,

7) zapewnienie nauczycielom możliwości zdobywania kolejnych szczebli awansu zawodowego,

8) zapewnienie rodzicom poczucia pełnego bezpieczeństwa za los ich dziecka – ucznia szkoły oraz prawidłowej realizacji programu nauczania i wychowania