Alleluja!

Życzymy radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech ten błogosławiony czas zwycięstwa życia nad śmiercią, światła nad ciemnością, dobra nad złem, umocni w wierze, nadziei i miłości. Niech Chrystus zmartwychwstały obdarza radością i pokojem!