INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT „Dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach w roku 2019”

Działając na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( j. t. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) z zachowaniem zasady równego i uczciwego traktowania wykonawców – informuję się, że w dniu 05 grudnia 2018 roku o godzinie 11:15 nastąpiło otwarcie ofert, które zostały złożone do prowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego pn. „Dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Placówek Oświatowych  w Piotrkowicach w roku 2019”