Dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach w roku 2019

Zapytanie ofertowe 

Załączniki:

 1. formularz oferty.
 2. formularze cenowe dla poszczególnych części zamówienia.
  część nr 1 „Mięso, przetwory mięsne”,
  część nr 2 „Warzywa i owoce”,
  część nr 3 „Pieczywo, świeże, wyroby piekarskie”,
  część nr 4 „Ryby”
  część nr 5 „Artykuły spożywcze”(różne)
  część nr 6 „Artykuły spożywcze mrożone”.
  Część nr 7 „ Jaja”
  Część nr 8 „Mleko i produkty mleczarskie”
 3. wzór umowy.
 4. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.
 5. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 6. załącznik nr.6

Zamawiający: 
Gmina Chmielnik 
Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach
ul. Tarnowskich 1 Chmielnik 26-020
NIP :6572531581
województwo świętokrzyskie
tel./(41) 354-90-12
Adres strony internetowej: www.zpopiotrkowice.pl 
Adres e-mail: tarnoskala@wp.pl