Zwrot podręczników, książek do biblioteki szkolnej oraz kluczyków do szafek w szatni

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020  prosimy o zapoznanie się z terminami i procedurami oddawania podręczników szkolnych, książek do biblioteki szkolnej oraz kluczyków od szafek. Podręczniki oraz zaległe książki jak również kluczyki należy oddać w wyznaczonych terminach w godzinach od 8.00 do 13.30. Prosimy, aby uczniowie klas/rodzice w danym dniu przychodzili zgodnie z planem, kolejno w określonych przedziałach czasowych. Związane jest to z koniecznością wietrzenia pomieszczeń.

Daty oddawania podręczników: 23.06.2020r.

  • I-III od 8.00 do 9.00
  • IV- V od 9.30 do 10.30
  • VIa i VIb od 11.00 do 12.00
  • VII – VIII od 12.30 do 13.30

Oddawanie książek i kluczyków odbywać się będzie przy wejściu 22 (obok szatni).

Uczniowie zobowiązani są do oddania podręczników szkolnych, wypożyczonych książek oraz kluczyków do szatni.