Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego w ZPO w Piotrkowicach ma zawsze bardzo uroczysty charakter, ale w tym roku było wyjątkowe, bo towarzyszyły mu niezwykle ważne i podniosłe wydarzenia. Rozpoczęły się one Mszą świętą o godz. 11:00 w piotrowickim Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej.

Po eucharystii społeczność szkolna – uczniowie, grono pedagogiczne, rodzice, zaproszeni goście przemaszerowali na plac budowy nowego budynku szkoły. Tutaj odbyła się ceremonia, która na stałe wpisze się w karty historii szkoły i Piotrkowic.

Na początku dyrektor ZPO, Jacek Sobaś powitał wszystkich zebranych, a zwłaszcza gości, którzy zaszczycili swoją obecnością m.in. wojewodę – Agatę Wojtyszek, parlamentarzystów i samorządowców.

Po wystąpieniu dyrektora szkoły głos zabrał burmistrz Paweł Wójcik.

Odczytał on akt erekcyjny i zaprosił do zabrania głosu oraz podpisania Aktu inne osoby.

Kolejnym punktem programu było zamknięcie Aktu w kapsule czasu.

Umieszczone w niej zostały również pamiątki: listy uczniów do potomnych ze szkolnymi wspomnieniami, fotografie ,,Z dziejów szkoły’’, kilka zeszytów, sprawdzianów itp.

Po wmurowaniu kapsuły, biskup Marian Florczyk poświęcił fundamenty szkoły i wygłosił przemówienie, a schola na cześć Patrona szkoły zaśpiewała ,,Barkę’’.

Następnie uczestnicy uroczystości przemieścili się na Tarnoskałę.

Tutaj odbyło się uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018 zgodnie z tradycjami i ceremoniałem szkolnym takim jak: wprowadzenie pocztu sztandarowego, podsumowanie pracy z podziękowaniem za całoroczny trud i zaangażowanie przez Dyrektora Szkoły Jacka Sobasia, wręczenie nagród i świadectw za najlepsze wyniki w nauce, konkursach, stuprocentową frekwencję wyróżniającym się uczniom przez wychowawców klas itp.

Nie zabrakło części artystycznej w wykonaniu najstarszych uczniów. Tym razem zaprezentowała się klasa VII przygotowana przez wychowawcę Joannę Długosz i nauczyciela muzyki Kamila Kryczkę.

Wzruszającym  i niezwykle ważnym przeżyciem dla wszystkich było pożegnanie odchodzącej na emeryturę nauczycielki Marianny Marzec. Bardzo ciepłe słowa, wraz z bukietem kwiatów otrzymała od Burmistrza, a w imieniu społeczności szkolnej od Dyrektora Szkoły i koleżanek, którzy z trudem powstrzymywali łzy.

Na koniec, wychowawcy wraz z uczniami udali się do klas, aby pożegnać się na okres wakacji, a zaproszeni goście na salę zabytkową, gdzie zostali podjęci obiadem.

Tekst: Aleksandra Praśkiewicz

Zdjęcia: Piotr Filipek OCD