Zajęcia szkolne nadal zawieszone do 24 maja br.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 24 kwietnia 2020 r. przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty zostaje przedłużona do 24 maja br..
• W dniach 27.04 – 24.05.2020 r. kontynuujemy „naukę na odległość” na dotychczasowych zasadach.
• Egzamin ósmoklasisty przewidziano na 16,17,18 czerwca – główny termin, 7,8,9 lipca – dodatkowy termin.