Z Piotrkowic na Święty Krzyż

23 września odbył się XVIII Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy „Święty Krzyż 2017” pod hasłem „Idźcie i głoście tajemnicę Krzyża”. Uczestniczyło w nim 3110 turystów-pielgrzymów, a wśród nich 33 osoby z naszej szkoły: uczniowie, gimnazjaliści, rodzice i nauczyciele.
Od kilkunastu lat pielgrzymom przyświeca zawsze ten sam cel, czyli wędrówka i pokłon relikwiom drzewa Krzyża Świętego, które od wieków przechowywane są na szczycie Łysej Góry, w najstarszym polskim sanktuarium. Oprócz religijnego charakteru rajdu jest oczywiście wątek turystyczno-krajoznawczy, by poznać najpiękniejsze zakątki Gór Świętokrzyskich.
Z Piotrkowic dotarliśmy autobusem do Bielin o godz. 9:00. Stąd wyruszyliśmy pieszo, prowadzeni przez przewodnika świętokrzyskiego na Święty Krzyż, dziewięciokilometrowym szlakiem, trasą „Zbójecką”. Wiodła ona przez Świętokrzyski Park Narodowy, Podłysicę, Hutę Szklaną. Na docelowym miejscu byliśmy o godz. 14:00.
Po drodze zatrzymywaliśmy się na odpoczynek, posiłek, podziwianie widoków, wysłuchanie opowieści przewodnika dotyczących historii, walorów przyrodniczych, kulturalnych i religijnych centrum Świętokrzyskiej Ziemi, na której przebywaliśmy.
Gdy dotarliśmy do celu, udaliśmy się na ciepły posiłek, a następnie nawiedziliśmy kaplicę Krzyża świętego, gdzie uczciliśmy relikwie Krzyża.
Nad bezpieczeństwem uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej czuwały nauczycielki: Barbara Rogala-Kupczewska, Małgorzata Ślusarczyk i o. Grzegorz Papciak, a także grupa rodziców uczestnicząca w pieszej wędrówce.
Wzmocnieni duchowo i fizycznie, bogatsi o nową wiedzę, wrażenia i doświadczenia, wróciliśmy do domu późnym popołudniem.