Wskazówki i materiały do samodzielnej pracy w czasie zawieszenia zajęć – aktualizacja

Propozycje materiałów dydaktycznych i narzędzi udostępnionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

Materiały do pobrania i samodzielnej pracy. Wszystkie przedmioty umieszczone są w plikach klas.