To my

To my. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach dnia 30 maja Roku Pańskiego 2018. Zdjęcie powyższe zostało wykonane na Tarnoskale; mamy nadzieję, że za rok będziemy się żegnać z naszą starą szkołą. To zdjęcie umieścimy w „Kapsule czasu”, która już niedługo zostanie wmurowana w budynek nowej szkoły. Kiedyś ktoś będzie je oglądał. Może rozpozna na nim siebie albo swoich rodziców lub dziadków. Oby ta fotografia wzbudziła w nim miłe wspomnienia lat szkolnych.

Wielka jest potęga pamięci. Trwogą przejmuje, Boże mój, to niezgłębione, nieskończone bogactwo. I to tym właśnie jest duch, tym jestem ja […] a cokolwiek jest w pamięci, to jest i w duszy. Wszystkie te rzeczy (obrazy pamięci) przebiegam i przelatuję, jak zechcę, a nieraz się w nich zagłębiam, dokąd zdołam, lecz nigdzie nie znajduję dna. Taka jest siła pamięci, taka jest siła życia w człowieku żyjącym – chociaż jest on śmiertelny.

św. Augustyn, Wyznania