PODZIĘKOWANIE DLA KOPALNI WAPIENIA CELINY

Składamy ogromne podziękowania dla Kopalni Wapienia Celiny za przekazanie zestawów komputerowych, które zostaną wypożyczone najbardziej potrzebującym dzieciom z przeznaczeniem do zdalnego nauczania. Wasze wsparcie jest nieocenione.
Jesteśmy wdzięczni za okazaną pomoc.
Uczniowie, Rodzice, Grono Pedagogiczne i Dyrekcja