Pierwszoklasiści w „Świętokrzyskim Sztetlu”

Dnia 7  września 2017 r. uczniowie klasy I pod opieką swej wychowawczyni udali się do Chmielnika, aby zwiedzić jedną z głównych atrakcji naszej gminy – Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Świętokrzyski Sztetl”. Po muzeum oprowadzała ich pracująca tam pani Edyta Ślusarczyk. Dzieci z zainteresowaniem słuchały opowieści Pani Edyty i oglądały znajdujące się w muzeum eksponaty.