OGÓLNOPOLSKA AKCJA ,,CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA’’

Po raz kolejny w naszej szkole gościliśmy funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej JRG nr 4 w Chmielniku – kapitana Pawła Nyka i kapitana Dawida Dyducha.
Na początku odbyła się krótka prezentacja umundurowania i sprzętu strażackiego, a później wysłuchaliśmy prelekcji dotyczącej zagrożeń związanych z sezonem grzewczym, który się rozpoczął.
Najwięcej uwagi zostało poświęcone niebezpieczeństwom spowodowanym przez tlenek węgla. Dowiedzieliśmy się jakie działania prewencyjne należy podjąć, aby nie dopuścić do zaczadzenia i jak reagować gdy do tego dojdzie.
Zostaliśmy uświadomieni, że warto zaopatrzyć się w czujnik czadu, który alarmuje przed niebezpieczeństwem i może ocalić ludzkie życie.