Komunikat o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych-zmiana

W związku ze zmianą terminu egzaminu ósmoklasisty następują zmiany w terminach dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych ustalonych przez dyrektora szkoły:
•    przed zmianą były to dni: 20,21,22,23,24 kwietnia br. oraz 12 czerwca br.
•    po zmianie będą to dni:16,17,18 czerwca br. (egzamin) oraz 12 i 22 czerwca br.
•    12 i 22 czerwca  – dni wolne od zajęć dydaktycznych
W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych uczniowie/dzieci nie przychodzą do szkoły oraz nie odbywa się nauczanie zdalne (nauczyciele uczestniczą w pracach komisji egzaminacyjnych).