Komunikat o kontynuacji zdalnego nauczania

W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 14 maja 2020 r. „zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, (Dz. U. 2020, poz. 871) następuje ograniczenie funkcjonowania szkoły do 7 czerwca 2020 r. .
Kontynuujemy „zdalne nauczanie”.