100. ROCZNICA URODZIN JANA PAWŁA II

18 maja 2020 roku cała Polska uroczyście obchodzi 100. Rocznicę Urodzin Świętego Jana Pawła II. Nasza szkoła również planowała jak najlepiej uczcić to wydarzenie, bo jest On  patronem placówki. Ze względu na pandemię koronawirusa,  plany zostały pokrzyżowane, dlatego przeżyjmy to w domach, wirtualnie, między innymi ze stroną internetową naszej szkoły. O Papieżu – św. Janie Pawle II można czytać tomy i oglądać w nieskończoność materiały filmowe.  Zachęcamy jednak do zapoznania się z wybranymi informacjami o Janie Pawle II.

Wszystko zaczęło się w Wadowicach. Tam właśnie urodził się przyszły papież Jan Paweł II. Nazywał się Karol Wojtyła, ale gdy był małym chłopcem, wszyscy wołali na niego Lolek. Rodzina Wojtyłów mieszkała obok wadowickiego kościoła, w którym Karol został ochrzczony. Gdy Lolek odrabiał lekcje, widział napis na murze świątyni: ,,Czas ucieka, wieczność czeka’’. Te słowa były mottem jego życia. Obecnie w mieszkaniu Wojtyłów znajduje się muzeum poświęcone Papieżowi.

Mama Lolka – Emilia, zmarła, kiedy miał zaledwie 9 lat. Kilka lat później zmarł także jego starszy brat Edmund, który był lekarzem. Dlatego Karolem opiekował się przede wszystkim tata, też Karol, oficer Wojska Polskiego. Chłopiec od dziecka interesował się literaturą, teatrem, sportem, turystyką. Wyróżniał się pobożnością, był ministrantem, a nawet prezesem kółka ministranckiego.

Po maturze, którą zdał celująco, przeniósł się z tatą do Krakowa.  Zaczął tam studiować polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wkrótce jednak wybuchła II wojna światowa i Karol musiał pracować w fabryce, a tata zmarł, zanim wojna się skończyła. Jeszcze w czasie wojny Karol Wojtyła postanowił zostać księdzem i wstąpił do tajnego seminarium duchownego. Po święceniach kapłańskich w 1946 r. wyjechał na dalsze studia do Rzymu, a po powrocie z Wiecznego Miasta był jednocześnie księdzem i wykładowcą. Był bardzo ceniony, mimo wielu obowiązków nie porzucał dawnych pasji. Chętnie wyjeżdżał ze swoimi studentami na wycieczki górskie, spływy kajakowe. Młodzież ceniła go szczególnie za mądrość i poczucie humoru. Został najmłodszym biskupem w Polsce. Miał wtedy 38 lat, a za 5 lat mianowano go arcybiskupem krakowskim. Starał się służyć jak najlepiej wiernym Kościoła. Czynił to razem z księdzem kardynałem Stefanem Wyszyńskim – prymasem Polski. Karol Wojtyła został również mianowany przez papieża kardynałem, czyli księciem Kościoła. Purpura biretu (kapelusza) oznacza gotowość do przelania krwi w obronie Kościoła  i papieża.

W 1978 roku w Watykanie odbyło się kolejne konklawe w celu wyboru papieża. 16 października tegoż roku, Głową Kościoła został ogłoszony Karol Wojtyła, który przybrał imię Jan Paweł II. Wybór ten stanowił wielką sensację, gdyż był pierwszym od kilkuset lat papieżem, który nie pochodził z Włoch. Podczas pierwszego swojego przemówienia, nazwał siebie papieżem z dalekiego kraju. Tak rozpoczął się trwający 27 lat pontyfikat Jana Pawła II, który okazał się jednym z najdłuższych w historii.

Papież Polak jest uznawany za wybitny autorytet. Wskazywał wzorce właściwego postępowania, nawoływał do życia w pokoju i przestrzegania praw człowieka. Był otwarty na rozmowy z przedstawicielami różnych religii i dążył do pojednania chrześcijan odmiennych wyznań. Cechowała go przy tym niezwykła serdeczność wobec ludzi.

W 1981 roku doszło do zamachu na Ojca Świętego w Rzymie. W trakcie spotkania z wiernymi, w jego kierunku strzelił kilkakrotnie pochodzący z Turcji Ali Agca. Lekarzom udało się uratować Jego życie, ale skutki postrzału odczuwał do końca życia. Dwa lata po zdarzeniu Papież odwiedził w więzieniu zamachowca i udzielił mu wybaczenia.

Nauki Jana Pawła II, głoszone między innymi podczas pielgrzymek, miały wpływ na życie mieszkańców Europy Wschodniej, w tym Polski. Swoją postawą i naukami papież przyczynił się do upadku systemu komunistycznego i pokojowego odzyskania wolności.

Zyskał wiele przydomków, najbardziej popularny to Papież Pielgrzym.

Odbył 104 zagraniczne podróże apostolskie (poza Włochy), odwiedził 129 narodów,

146 podróży przebiegało na terytorium Włoch.

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37. Była to pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony Marii, której Papież zawierzył całe życie. Była to również wigilia święta Miłosierdzia Bożego, które on sam ustanowił, wypełniając prośbę Chrystusa przekazaną w objawieniach siostrze Faustynie Kowalskiej.

Ta śmierć napełniła wszystkich wielkim smutkiem, ale zarazem nadzieją, ponieważ Ojciec Święty pokazał, że odejście z tego świata nie jest końcem, ale przejściem do nowego życia.

Wołano: ,,Santo subito’’, czyli ,,Święty natychmiast’’. Zaczęto nazywać go Janem Pawłem Wielkim. Zaledwie sześć lat potem Ojciec święty został ogłoszony błogosławionym. Dokonało się to 1 maja 2011 roku, w święto Miłosierdzia Bożego.

Trzy lata później, 27 kwietnia 2014 roku uznano go za świętego.