Pierwsza komunia święta

Dnia 13 maja 2018 roku odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. 28 trzecioklasistów przyjęło po raz pierwszy Pana Jezusa do swojego serca. Uroczystość została poprzedzona spowiedzią świętą dzień wcześniej. Niedzielnej uroczystej liturgii przewodniczył i kazanie do dzieci wygłosił o. Piotr Linka, proboszcz.

Na zakończenie Mszy św. dzieci podziękowały oraz wręczyły kwiaty także swojej wychowawczyni, pani Mariannie Marzec oraz panu dyrektorowi szkoły, którzy towarzyszyli dzieciom w tym ważnym dla nich dniu.

Pierwsza Komunia Święta to wydarzenie w życiu dziecka, które pogłębia jego relację z Jezusem Eucharystycznym.
Przez cały tydzień dzieci uczestniczą w tzw. „Białym tygodniu”, czyli codziennie przez siedem dni uczestniczą w Eucharystii. Jest to kontynuacja tego dnia Pierwszej Komunii św. oraz przedłużenie świętowania i radości z tego, że Pan Jezus przychodzi do nich i mogą w pełni uczestniczyć we Mszy św. Jest to też stary zwyczaj nawiązujący do pierwszych wieków chrześcijaństwa. Codzienna modlitwa, okolicznościowe kazania i Komunia Św. miały na celu lepsze przygotowanie trzecioklasistów do świadomego, czynnego i regularnego uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych.