Alleluja!

Życzymy radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Niech ten błogosławiony czas zwycięstwa
życia nad śmiercią, światła nad ciemnością,
dobra nad złem, umocni
w wierze, nadziei i miłości.

Niech Chrystus zmartwychwstały obdarza radością i pokojem!