Zjazd Szkolnych Kół Caritas

Dnia 24 maja 2019 roku delegacja ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II udała się pod opieką nauczycieli: Doroty Kubickiej i ojca Romualda Gościewskiego do Piekoszowa na 4 Diecezjalny Zjazd Szkolnych Kół Caritas, w którym wzięło udział 300 młodych wolontariuszy z 29 szkół z regionu. Uczniowie z klasy VI – Karolina Jabłońska, Michał Adamczyk oraz z klasy VII – Andżelika Kowalczyk, Amelia Kuranda, Dominika Salwa znaleźli się w tej grupie, która uczestniczyła w tym wydarzeniu.

Spotkanie rozpoczęło się w sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Piekoszowie, gdzie zebranych przywitał ks. kan. Zygmunt Kwieciński, kustosz tej świątyni. Przybliżył on historię kościoła i cudownego obrazu. Następnie głos zabrali Świętokrzyski Kurator Oświaty – Kazimierz Mądzik oraz Wójt Gminy Piekoszów – Zbigniew Piątek, którzy podkreślali wartość działań wolontaryjnych i dziękowali młodym ludziom za ich zaangażowanie. Ksiądz Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej, podkreślił, że Diecezjalny Zjazd Szkolnych Kół Caritas to czas cieszenia się dobrem, które zostało uczynione. Jednocześnie zachęcał do rozszerzenia tego dzieła i podejmowania nowych działań. O wartości wychowawczej wolontariatu przypomniał zastępca dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej, ks. kan. Krzysztof Banasik oraz podziękował opiekunom i dyrekcji szkół, w których działają SKC.

Później rozpoczęła się Msza Święta pod przewodnictwem ordynariusza diecezji kieleckiej, biskupa Jana Piotrowskiego. ,,Chrześcijaństwo poprzez dzieła miłosierdzia zmieniało świat i czyni to nadal, bo wciąż aktualna jest Ewangelia. Biblijne miłosierdzie to nie tylko podana głodnemu kromka chleba i spragnionemu kubek wody, ale też braterskie upomnienie, dobry przykład i mądra ewangeliczna rada – podkreślił ordynariusz diecezji kieleckiej”.

Zjazd młodych wolontariuszy, którzy skupieni są w prawie 90 kołach działających na terenie diecezji kieleckiej, miał charakter integracyjny, był też formą podziękowania za ich zaangażowanie w różne akcje charytatywne – przedświąteczne zbiórki żywności, odwiedziny osób starszych i chorych, w doroczną Jałmużnę Wielkopostną oraz wszelkie inne, zależnie od potrzeb w danym środowisku.

Po Mszy Świętej organizatorzy przygotowali zajęcia dla trzech grup wiekowych pn. „Miłosierdzie w akcji” – spektakl cieni przygotowany przez podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy. Później uczniowie odwiedzili ich placówkę i wzięli udział w krótkim warsztacie, podczas którego mieli okazję spotkać się z osobami przebywającymi w Domu dla Niepełnosprawnych.

Zjazd SKC zakończył wspólny ciepły posiłek oraz losowanie nagród przygotowanych przez organizatorów.

opr. Dorota Kubicka