Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe za 2019 r.  Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach znajdują się na stronie internetowej Gminy Chmielnik w Biuletynie pod linkiem link

Sprawozdania finansowe Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach za 2018r. znajdują się na stronie BIP Gminy Chmielnik w zakładce Finanse gminy: budżety, sprawozdania, opłaty link.