Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach za 2018r. znajdują się na stronie BIP Gminy Chmielnik w zakładce Finanse gminy: budżety, sprawozdania, opłaty link.