Podziękowania od rodziny Wesołowskich

Poniżej zamieszczamy treść podziękowań wysłanych przez Pana Jerzego Wesołowskiego:

Tą drogą w imieniu moim i rodziny Wesołowskich składam serdeczne podziękowania p. dyr. Jackowi Sobasiowi, pracownicom i młodzieży szkoły w Piotrkowicach za miłe przyjęcie nas po uroczystości. Szkoła gościła nas po raz drugi w ciągu 2-ch lat i często to mile wspominamy. Dziękuję też za wyjaśnienia dot. samej akcji partyzanckiej, jej przebiegu i pokazanie miejsc i pomieszczeń w których się toczyła. Życzę całemu personelowi szkoły zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w nowym budynku.