Dzień Czystego Powietrza

Dnia 14 listopada 2019r. z okazji Dnia Czystego Powietrza został zorganizowany happening ekologiczny. W tym wydarzeniu wzięli udział uczniowie klas I, II i III wraz z wychowawcami i opiekunami KOŁA EKOLOGICZNEGO. Przechodząc ulicami Piotrkowic uczniowie prezentowali transparenty z hasłami o tematyce ekologicznej oraz wręczali mieszkańcom wcześniej przygotowane ulotki poświęcone niskiej emisji zanieczyszczeń. Podczas wspólnego przemarszu głośno skandowali hasła o tematyce proekologicznej.
Happening zwracał uwagę przechodniów, którzy chwalili pomysł i zaangażowanie naszej szkoły w działania na rzecz środowiska.