Zakończenie projektu

Projekt w przedszkolu w ZPO w Piotrkowicach
„Wspieramy rozwój najmłodszych poprzez stworzenie nowego oddziału przedszkolnego w ZPO w Piotrkowicach oraz realizację zajęć dodatkowych” według umowy Nr RPSW.08.03.01-26-0003/17-00 z dnia 18.08.2017 r. o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Dobiegła końca realizacja projektu w przedszkolu ZPO w Piotrkowicach. Dzięki temu, iż w ramach projektu został wydłużony czas pracy przedszkola i utworzony nowy oddział zostało przyjętych więcej dzieci, co było dużą wygodą dla rodziców, którzy często nie mogli podjąć pracy bo nie mieli z kim zostawić dziecka.
Do funkcjonowania nowego oddziału niezbędne było wyposażenie sali zajęć co było możliwe dzięki środkom finansowym z projektu. Zostały zakupione meble, dywany, dużo zabawek, gier planszowych i edukacyjnych. Stołówka przedszkolna została doposażona w nowe sztućce, talerze i kubeczki. Kupione leżaki pozwoliły dzieciom na poobiedni odpoczynek. Wyposażono biblioteczkę w wiele książek, książeczek i bajek. Zakupiono niezbędne pomoce do zajęć dydaktycznych, języka angielskiego a także pomoce do rytmiki i gimnastyki korekcyjnej. Fundusze z projektu pozwoliły na zorganizowanie grupie młodszej i starszej zajęć dodatkowych z rytmiki, gimnastyki korekcyjnej i języka angielskiego, które odbywały się raz w tygodniu, w każdej grupie po 30 min.
Unijne środki finansowe umożliwiły dzieciom obu grup na wyjazdy edukacyjne wraz z warsztatami mające na celu przybliżyć im świat postępu naukowego, poznanie innowacji technologicznych i dociekania do ich nowych form. Wzbudzanie zainteresowania nauką. Odkrywanie w dziecku ducha zaciekawienia i zachwycania się otaczającym nas światem, popularyzowanie nauki poprzez zabawę i eksperymentowanie, zbliżenie procesu edukacyjnego do procesu badawczego, w którym opieramy się na ciekawości świata dziecka. Były to wyjazdy do Centrum Nauki „Leonardo da Vinci” w Podzamczu Chęcińskim i do Kieleckiego Parku Technologicznego. Technologia informatyczna jest dziś nieodzownym środkiem w przybliżaniu dzieciom świata w związku z tym, także w ramach projektu, do sali została zakupiona tablica interaktywna wraz z rzutnikiem głośnikami i laptopem, dzięki temu zajęcia były dla dzieci atrakcyjniejsze. Dzieci chętnie uczęszczały do przedszkola i wychodziły z niego zadowolone i uśmiechnięte. Na zakończenie każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom uczestnictwa w przedszkolu i w projekcie.
Szybko minęło 10 miesięcy realizacji projektu. W przyszłym roku szkolnym oddział będzie nadal istniał i dzieciaki będą mogły korzystać z zakupionych rzeczy. Już dziś wiemy, że do naszego przedszkola zgłosiło się dużo dzieci. Wszystkich powitamy z radością.

Kierownik projektu: Ewa Kasprzyk