Konkurs Gminny pn. „Kocham przyrodę dbam o wodę”.

Nasze przedszkolaki, jak co roku brały udział w Gminnym Konkursie Ekologicznym  zrealizowanym w ramach „Programu edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach. 
Tym roku szkolnym  tematyka dotyczyła oszczędzania wody w gospodarstwie domowym.
W dniu 23.11.2018 r.  na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik 
w Chmielnickim Centrum Kultury wzięliśmy  udział w spektaklu  pt. „Rajska Wyspa” .
 Natomiast nagrody rzeczowe w postaci drewnianych zabawek i gier edukacyjnych osobiście wręczył nam dnia 6 grudnia 2018r. Pan Burmistrz Paweł Wójcik  oraz pracownik urzędu Pani Beata Szpejna.