Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Zespole Placówek Oświatowych w Piotrkowicach

ul. Franciszki Krasińskiej 1

26-028 Chmielnik

Bank Spółdzielczy w Chmielniku

ul. 1 Maja 27 26-020 Chmielnik

Nr rachunku: 07 8483 0001 2001 0029 0108 0001