Projekt RPO w naszym przedszkolu

 

Projekt w przedszkolu w ZPO w Piotrkowicach

„Wspieramy rozwój najmłodszych poprzez stworzenie nowego oddziału przedszkolnego w ZPO w Piotrkowicach oraz realizację zajęć dodatkowych” według umowy Nr RPSW.08.03.01-26-0003/17-00 z dnia 18.08.2017 r. o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

 

W przedszkolu Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach od sierpnia 2017 roku ruszyła realizacja projektu pn. „Wspieramy rozwój najmłodszych poprzez stworzenie nowego oddziału przedszkolnego w ZPO w Piotrkowicach oraz realizację zajęć dodatkowych” według umowy Nr RPSW.08.03.01-26-0003/17-00 z dnia 18.08.2017 r. o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Projekt rozpoczęliśmy od naboru i rekrutacji dzieci do przedszkola. Do nowoutworzonego oddziału przyjęliśmy takie dzieci, które do obecnej chwili jeszcze nie uczęszczały do przedszkola. W grupie starszej natomiast są dzieci, które wcześniej były już objęte opieką przedszkolną. We wrześniu zaczęliśmy dokonywać zakupów aby wyposażyć nowy oddział przedszkolny w niezbędny sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne. Zakupiono lalki, samochody, klocki, gry edukacyjne i puzzle, którymi dzieci chętnie się bawią. Kupiliśmy też talerze, sztućce i kubki na stołówkę. Do obecnej chwili praktycznie wszystko zostało zakupione.

Dzieci, po przełamaniu „pierwszych lodów” jakim jest rozstanie na kilka godzin z rodzicami, po kilku dniach świetnie się zaaklimatyzowały i nie mają już większych problemów z rozstaniem. Chętnie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych związanych z podstawą programową, jak i tych dodatkowych wynikających z projektu, są to zajęcia rytmiki, gimnastyki korekcyjnej i zajęcia języka angielskiego. Zajęciami dodatkowymi są objęte obie grupy przedszkolne. Do zajęć dodatkowych zakupiono instrumenty perkusyjne, płyty z piosenkami, ławeczki, piłki sensoryczne, skakanki, deski balansujące, plansze do języka angielskiego, karty obrazkowe itp.

Ze środków projektu – Europejskiego Funduszu Społecznego zostały zakupione także leżaki wraz z kocykami na których dzieci chętnie leżakują po obiedzie. W tym czasie nauczyciel czyta dzieciom bajki z książek, też zakupionych z projektu. Naszym ostatnim nabytkiem w ramach projektu jest tablica interaktywna, która służy nauczycielom jako pomoc dydaktyczna a także dzieciom nie tylko jako „kino przedszkolne” do oglądania bajek ale też uczą się wodzić paluszkiem po niej wykonując polecenia w różnych programach dydaktycznych.

W najbliższym czasie będzie zorganizowana wycieczka do Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim. Wyjazd będzie połączony z oglądaniem wystawy i udziałem w warsztatach edukacyjnych. O dalszej realizacji projektu będziemy informować na bieżąco.

Kierownik projektu: Ewa Kasprzyk