previous arrow
next arrow
Slider

Dziękujemy!

Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz cała społeczność szkolna składają serdeczne podziękowanie Panu Mariuszowi Hochlowi za wielką życzliwość i okazane nam dobre serce. Dzięki Pana hojności możliwa była realizacja wspaniałej dwudniowej wycieczki turystyczno-krajoznawczej dla dzieci i młodzieży, która dostarczyła wielu wrażeń i Więcej…

Wycieczka przedszkolaków

W ramach prowadzonego projektu „Wspieramy rozwój najmłodszych poprzez stworzenie nowego oddziału przedszkolnego w ZPO w Piotrkowicach oraz realizację zajęć dodatkowych”, w dniu 12.06.2018 r. odbyła się wycieczka edukacyjna do Kieleckiego Parku Technologicznego. Dzieci wzięły udział w warsztatach „Szkolne kompendium- Laboratorium Więcej…