Rok szkolny 2018/2019

Lp. NAUCZYCIEL PRZEDMIOT KLASA
1. BIZEWSKA MARLENA j. niemiecki 7,8
2. CHŁOND ZOFIA edukacja wczesnoszkolna 2
3. DŁUGOSZ JOANNA j. polski, świetlica 6,7,8
4. DREJARZ-NOWAK MAŁGORZATA wychowanie przedszkolne grupa młodsza
5. GALIŃSKA ELŻBIETA edukacja wczesnoszkolna 1
przyroda 4,6
6. GOŚCIEWSKI ROMUALD religia 3,4,6,7,8
7. KOŁOMAŃSKA JOANNA biologia 5,7,8
edukacja dla bezpiecz. 8
8. KRYCZKA KAMIL muzyka 4,5a,5b,6,7
9. KUBICKA DOROTA religia 1,2,5a,5b
edukacja wczesnoszkolna 1,3, odział ,,0”
10. KUROWSKA EWA matematyka 4,5a,8
11. LISOWSKA MAŁGORZATA świetlica, zaj. rewalidacyjne,

zaj. korekcyjno-komp.

12. MAJKOWSKA TERESA wych. fizyczne 4,5b,6,7,8
13. MAJEWSKA DOROTA edukacja wczesnoszkolna oddział ,,0”
biblioteka
14. MISIOWIEC KINGA fizyka, chemia 7,8
15. MUSIAŁ  EWA edukacja wczesnoszkolna, świetlica 3
16. OLECH-URBAN IWONA doradztwo zawodowe 7,8
17. PAKOSIŃSKA-GIDEL  JUSTYNA wychowanie przedszkolne, rytmika grupa starsza
18. PRAŚKIEWICZ ALEKSANDRA j. polski, 4,5a,5b
historia 5b
19. RAMSKA KATARZYNA matematyka 5b,6,7
informatyka 4,5a,5b,6,7,8
20. ROGALA-KUPCZEWSKA BARBARA historia, WDŻ, wiedza o społ. 4,5a,6,7,8
21. SIOŁEK JUSTYNA j. angielski 2,3,4,5a,6,7
22. SOBAŚ JACEK geografia 5a,5b,7,8
23. STĘPIEŃ GRZEGORZ świetlica, wych.-fizyczne, zaj. rewalidacyjne 5a
24. ŚLUSARCZYK MAŁGORZATA j. angielski, świetlica, zaj. korekcyjno-komp. 1,5b,8
25. ZATORSKA MARZENA plastyka, technika 4,5a,5b,6,7
26. NIEDŹWIEDŹ RENATA zaj. logopedyczne