Muzyka

 klasa 4, 5, 6, 7
temat: Doskonalimy  technikę gry na flecie.
 
praca domowa : Witam. proszę zapoznać się z utworem będziemy grać na ocenę (mamy na to tydzień). 
 
klasa 4

Temat: Majowe święta Polaków. Akompaniament i jego rodzaje

 
wykonaj notatkę :wyjaśnić znaczenie terminów: akompaniamentburdonpółplayback,
 
klasa 5
Temat: Jan Sebastian Bach – barokowy wirtuoz. Jan Sebastian Bach na tle muzyki okresu baroku
 
notatka: Na podstawie podręcznika proszę wykonać krótką notatkę o Jan Sebastian Bach
 
klasa 6
Temat: Instrumenty dęte. Poznajemy budowę i brzmienie.
 
zadanie: proszę zapoznać się z linkiem
 
 
klasa 7
Temat: Balet i taniec klasyczny
 
zadanie: zapoznaj się z tematem w podręczniku. wysłuchaj fragmentu baletu Piotra Czajkowskiego pt. „jezioro łabędzie”