Dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach w roku 2019

Zapytanie ofertowe  Załączniki: formularz oferty. formularze cenowe dla poszczególnych części zamówienia.część nr 1 „Mięso, przetwory mięsne”,część nr 2 „Warzywa i owoce”,część nr 3 „Pieczywo, świeże, wyroby piekarskie”,część nr 4 „Ryby”część nr 5 „Artykuły spożywcze”(różne)część nr 6 „Artykuły spożywcze mrożone”.Część nr Więcej…