Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego

Od 6 maja br. otwieramy przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej. W pierwszej kolejności Więcej…

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe za 2019 r.  Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach znajdują się na stronie internetowej Gminy Chmielnik w Biuletynie pod linkiem link Sprawozdania finansowe Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach za 2018r. znajdują się na stronie BIP Gminy Chmielnik w zakładce Więcej…

WOŚP

13 stycznia 2019r. odbył się 27 Finał WOŚP. Wolontariusze naszej szkoły kwestowali przez cały dzień zbierając pieniądze do puszek na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Zebrano kwotę 2234,81 zł.