Zakończenie projektu

Projekt w przedszkolu w ZPO w Piotrkowicach „Wspieramy rozwój najmłodszych poprzez stworzenie nowego oddziału przedszkolnego w ZPO w Piotrkowicach oraz realizację zajęć dodatkowych” według umowy Nr RPSW.08.03.01-26-0003/17-00 z dnia 18.08.2017 r. o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Więcej…

Podsumowanie projektu

Dnia 26 czerwca 2018. na terenie naszej placówki odbyło się spotkanie rodziców wraz z dziećmi, które stanowiło podsumowanie projektu „Wspieramy rozwój najmłodszych poprzez stworzenie nowego oddziału przedszkolnego w ZPO w Piotrkowicach oraz realizację zajęć dodatkowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Więcej…

Nowe meble

    W ramach realizacji projektu pn. „Wspieramy rozwój najmłodszych poprzez stworzenie nowego oddziału przedszkolnego w ZPO w Piotrkowicach oraz realizację zajęć dodatkowych” do przedszkola zostały zakupione nowe meble. Będą one stanowić wyposażenie sal, w których odbywają się zajęcia oraz Więcej…