Konkurs Gminny pn. „Kocham przyrodę dbam o wodę”.

Nasze przedszkolaki, jak co roku brały udział w Gminnym Konkursie Ekologicznym  zrealizowanym w ramach „Programu edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach. Tym roku szkolnym  tematyka dotyczyła oszczędzania wody w gospodarstwie domowym.W dniu 23.11.2018 r.  na Więcej…