Dziękujemy!

Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz cała społeczność szkolna składają serdeczne podziękowanie Panu Mariuszowi Hochlowi za wielką życzliwość i okazane nam dobre serce. Dzięki Pana hojności możliwa była realizacja wspaniałej dwudniowej wycieczki turystyczno-krajoznawczej dla dzieci i młodzieży, która dostarczyła wielu wrażeń i Więcej…