Projekt

Piotrkowice, dn. 24.07.2017 r. Szanowni Państwo !   W imieniu GMINA CHMIELNIK/ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PIOTRKOWICACH, in-stytucji realizującej projekt pt.: „Wspieramy rozwój najmłodszych poprzez stworzenie nowego od-działu przedszkolnego w ZPO w Piotrkowicach oraz realizację zajęć dodatkowych” w ramach Regio-nalnego Programu Więcej…